Frýdek-Místek, obchvat II. etapa

Obchvat FM

Od počátku roku 2020 dodáváme betonové směsi pro stavbu dálnice D48 obchvat Frýdku-Místku – II. etapa pro zhotovitele sdružení firem STRABAG, a.s. a EUROVIA CS, a.s. Betonáže jsou realizovány z provozovny Frýdek-Místek, kde je k dispozici betonárna typu STETTER M2, která díky svému výkonu 80 m3/hod zvládá zásobování této náročné stavby, v případě nutnosti však mají zhotovitelé stavby k dispozici i záložní provozovnu v Ostravě Hrabové. Velký důraz kladený na kvalitu těchto staveb řešíme přítomností zkušeného technologa při všech betonážích tak, aby byly minimalizovány odchylky od stanovené kvality.

Na stavbu budou bezprostředně navazovat stavby „R48 Rychalitce – Frýdek-Místek“ a „R48 Frýdek-Místek – Dobrá“, které jsou již v provozu.

Stavba odstraňuje poslední intravilánový úsek na trase dálnice D48 a spolu se související stavbou „D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa“ odklání veškerou tranzitní dopravu z města na obchvatové komunikace.

Po dokončení stavby bude v provozu ucelený úsek MÚK Rychaltice po Český Těšín. Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západo-východním směrem. V širších souvislostech se jedná o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou na jedné straně a na druhé straně s Polskem.