Global Business Kroměříž

Místo
Kroměříž
Odběratel
POZIMOS a.s., SALIT spol. s r.o.
Objem dodávky
1 000 m³
Rok
2019-2020
Pobočka
Global Business

 

Od podzimu roku 2019 a v průběhu roku 2020 jsme z betonárny Hulín dodávali betony na výstavbu nové haly firmy Global Business Kroměříž, která nabízí zhotovení projektu, výrobu nových nebo rekonstrukci stávajících rozvaděčů, sestavení na místě včetně připojení k transformátoru, předání zákazníkovi, konečnou kontrolu infrakamerou i servis.

Generálním dodavatelem stavby byla firma POZIMOS a.s., na provedení podlahy byla vybrána firna SALIT spol. s r.o. Na podlahu se vsypem byl použit beton C30/37 v objemu cca 500 m3, do administrativní části litý potěr ZAPA SLIM 25 v objemu cca  90 m3. Celkový odběr betonu na tuto stavbu činil cca 1 000 m3 betonu.