HALA Kladno – speciální produkt ZAPA QCC

Solvent

Pobočka v Kladně dodala 8. a 9. listopadu na zhotovení základové desky o rozloze 1 000 m2, 220 m3 našeho speciálního produktu ZAPA QCC (rychlý chytrý beton) v pevnostní třídě C25/30XC1. Jednalo se o rozložené záběry po 120 m3 a druhý den 100 m3, tohoto snadnozhutnitelného betonu, který byl uložen za pomocí čerpadla s výložníkem 38 m. Obě betonáže trvaly maximálně 4 hodiny, kdy ukládku betonu prováděli 3 pracovníci zhotovitele společnosti LC com s.r.o. Při betonáži došlo k výrazné úspoře zhotovitele na zmíněném počtu pracovníků, kdy první pracovník obsluhoval hadici čerpadla, druhý hlídal výšky a nivelitu desky a třetí pracovník ukládal beton za pomoci duralové nivelační latě. Pro představu, objem 220 m3 odpovídá cca 3 520 stavebních koleček, který 3 pracovníci zpracovali do základové desky 1 000 m2 za 8 hodin. Toto je možné, jen díky vysoké tekutosti betonu ZAPA QCC. Závěrem, děkujeme zástupci zhotovitele panu Taušovi, kterého si dovolíme citovat: "Děkuji za spolupráci s vaší společností, velký dík patří osádce betonárny Kladno, řidičům autodomíchávačů a hlavně obsluze čerpadla, skvělá práce chlapi a už se těším na další akci."