HZS Přerov

Místo
Přerov
Odběratel
Zlínstav a.s., SALIT spol s.r.o., STRABAG a.s. odštěpný závod Morava oblast střed (Olomouc)
Objem dodávky
3 000 m³
Rok
2018-2020
Pobočka
HZS Přerov

Koncem roku 2018 byla započata výstavba nového Hasičského záchranného sboru v Přerově a nyní je těsně před dokončením.

Přerovští hasiči se brzo konečně dočkají nové zbrojnice, která odpovídá požadavkům jednadvacátého století. Čekali na ni už několik let a jistě si při jejich velmi náročném a mnohdy i nebezpečném povolání zaslouží moderní prostory. Bude zde umístěna veškerá hasičská technika. Součástí nového komplexu budou prostory pro krizové řízení, výcvik i odbornou přípravu, ale i pro běžný výkon služby. Bude zde i cvičná věž, lezecká stěna pro výcvik a v areálu se počítá i s čerpací stanicí.

Generálním dodavatelem této stavby je zlínská firma Zlínstav a.s., na celou stavbu bylo dodáno cca 3000 m3 betonu. Podlahy prováděla na přelomu 2019 a 2020 firma SALIT spol s.r.o. v objemu  cca 300 m3, zpevněné plochy pak olomoucký závod firmy STRABAG a.s. Bylo navezeno cca 600 m3 směsi kameniva stmelené cementem.
 

HZS Přerov
HZS Přerov
HZS Přerov
HZS Přerov
HZS Přerov