HZS Přerov

Místo
Přerov
Odběratel
Zlínstav a.s., SALIT spol s.r.o., STRABAG a.s. odštěpný závod Morava oblast střed (Olomouc)
Objem dodávky
3 000 m³
Rok
2018-2020
Pobočka
HZS Přerov

Koncem roku 2018 byla započata výstavba nového Hasičského záchranného sboru v Přerově a nyní je těsně před dokončením.

Přerovští hasiči se brzo konečně dočkají nové zbrojnice, která odpovídá požadavkům jednadvacátého století. Čekali na ni už několik let a jistě si při jejich velmi náročném a mnohdy i nebezpečném povolání zaslouží moderní prostory. Bude zde umístěna veškerá hasičská technika. Součástí nového komplexu budou prostory pro krizové řízení, výcvik i odbornou přípravu, ale i pro běžný výkon služby. Bude zde i cvičná věž, lezecká stěna pro výcvik a v areálu se počítá i s čerpací stanicí.

Generálním dodavatelem této stavby je zlínská firma Zlínstav a.s., na celou stavbu bylo dodáno cca 3000 m3 betonu. Podlahy prováděla na přelomu 2019 a 2020 firma SALIT spol s.r.o. v objemu  cca 300 m3, zpevněné plochy pak olomoucký závod firmy STRABAG a.s. Bylo navezeno cca 600 m3 směsi kameniva stmelené cementem.