Kamenivo

Je anorganický pevný materiál, který tvoří kostru betonové směsi. Skládá se z několika frakcí, které spolu tvoří pevnou matrici a slouží - jako plnivo. Pro kamenivo do betonu platí ČSN EN 12620+A1 (72 1502) Kamenivo do betonu.

Je anorganický pevný materiál, který tvoří kostru betonové směsi. Skládá se z několika frakcí, které spolu tvoří pevnou matrici a slouží - jako plnivo. Pro kamenivo do betonu platí ČSN EN 12620+A1 (72 1502) Kamenivo do betonu.

Kamenivo se dělí do následujících skupin:

podle velikosti částic: 

  • drobné kamenivo (písek) – nejčastěji jsou používány frakce 0/2 a 0/4 (frakce udává rozmezí velikosti částic v mm) 

  • hrubé kamenivo – nejčastěji frakce 4/8, 8/16, 11/22, 16/22

  • široké frakce (např. 0/22, 0/32 jsou označovány jako štěrkopísek nebo štěrkodrť) se při běžné výrobě betonu prakticky nepoužívají, zejména z důvodu náchylnosti k roztřiďování

podle druhu: 

  • těžené

  • těžené předrcené 

  • drcené

podle původu: 

  • umělé (nejčastěji lehčené a pórovité kamenivo, např. Liapor, dříve keramzit) 

  • přírodní

Při běžné výrobě je pro odběratele betonu rozhodující zejména maximální frakce použitého kameniva v závislosti na typu konstrukce a způsobu zpracování (tenkostěnné nebo masivní konstrukce, vyrovnávací potěrové vrstvy, hustota výztuže, způsob vibrace).