Kaprain Harfa Business Center

Místo
Praha
Odběratel
SYNER a.s.
Objem dodávky
17 500 m³
Rok
2020
Pobočka
Kaprain Harfa

 

Administrativní centrum Kaprain Harfa Business Center, sousedící v těsné blízkosti s O2 arénou stavěla společnost SYNER a.s. Pro dodávky betonu byla vybrána naše společnost ZAPA beton a.s. I přes větší vzdálenost od našich betonáren, jsme byli schopni pro zhotovitele nabídnout zejména flexibilní řešení dodávek betonu z naší hlavní betonárny na Kačerově, kde máme k dispozici dvě na sobě nezávislá zařízení. V případě nutnosti ze záložní betonárny Horoměřice.

Celá spodní stavba je navržena jako konstrukce bílé vany, kde je nutno dbát na vysokou kvalitu betonu. Pro tuto konstrukci jsme dodávali betonovou směs C30/37 XC3, XD1, XA2 v konzistenci S4 s nárůstem pevnosti 90 dní. Hlavním důvodem je snížení počátečního hydratačního tepla tak, aby se zamezilo vzniku trhlin na povrchu betonu.

Pro stropní konstrukce byly navrženy betony s modulem pružnosti s předpokladem plánovaného rozponu. To byl i důvod k rozšíření sortimentu kameniva na betonárně. Kamenivem s vyšším modulem pružnosti je v tomto případě čedič. Betony jsme dodávali s modulem pružnosti Ecm= 31GPa a Ecm= 33Gpa dle TP ČBS 05, podle požadavků na jednotlivé objekty.

Sloupy a vysoce exponované části byly navrženy z vysoko pevnostních betonů C40/50 a 50/60, kde jsme využili naše receptury speciálního produktu ZAPA DUR.