Modernizace rozvodny VN Krasíkov dokončena

Krasíkov

Od dubna 2021 jsme začali dodávat betonové směsi z betonárny Lanškroun na akci „Krasíkov-rozvodna ČEPS“ pro firmu V-STAV Hrotovice. Dodávky probíhaly v prostorách rozvodny za přísných bezpečnostních opatření, aby nedošlo k narušení provozu samotné rozvodny. Byl zde použit beton C 30/37 XC4 v konzistenci S4 s upravenou recepturou a přídavkem XYPEXU ADMIX 100. Celkem na realizaci této stavby bylo vyexpedováno z betonárny Lanškroun cca 1 500 m3. Rozvodna se nachází mezi obcemi Žichlínek a Krasíkov.