Most Dobřejovice

Místo
Dobřejovice
Odběratel
OHL ŽS
Objem dodávky
580 m³
Rok
2020-2021
Most Dobřejovice

 

Koncem roku 2020 jsme pro naši betonárnu v Českých Budějovicích získali zakázku na stavbu nového mostu přes železniční trať České Budějovice - Praha v Dobřejovicích u Českých Budějovic.
Generální dodavatel stavby byla firma OHL ŽS a objednáno u nás měli celkem 580 m3 čerstvého betonu. 
Samotná stavba začala demolicí původního, již nevyhovujícího mostu a proto naše dodávky startovaly ve větší míře až na jaře letošního roku. Na stavbu jsme postupně dodali 518 m3 a to od betonu nízkých pevností C12/15 a C16/20, přes pevnosti C25/30 a C30/37 až po vysokopevnostní beton C35/45.
Právě beton C35/45 byl dodán na betonáž mostovky. Přesná specifikace betonu byla C35/45 se stupněm vlivu prostředí XF4, frakcí kameniva 11-22 mm v konzistenci S4. Tohoto betonu jsme na mostovku vyrobili a dodali 227 m3.
Betonáž mostovky byla o to zajímavější, že se jednalo o noční betonáž. Z důvodu prací nad hlavním železničním koridorem dostala stavební firma od Českých drah pevně daný termín, ve kterém bude na trati výluka. Betonovat se tedy mohlo 25. července v čase 0:01 do 4:00. O hodinu později už pod mostem znovu jezdily vlaky. Se vším jsme si poradili a na průběh betonáže a výsledek se můžete podívat na přiložených fotografiích.