Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Most Litvínov

Betonárna Litvínov je výhradním dodavatelem betonových směsí pro výstavbu mostu přes ulici Mezibořskou v Litvínově. Provádějícími společnostmi jsou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. Dodávky betonových směsí probíhají již od března, odebírané směsi jsou vyráběny dle schválených receptur pro ŘSD - od podkladní C12/15 X0, ale hlavně vyšší pevnostní třídy s různými vlivy prostředí C25/30 XA1, C30/37 XF3, XF4, v celkovém množství 1 895 m3. Dne 3. 9. 2021 proběhla betonáž mostové konstrukce, kdy se během 13 hodin vyexpedovalo 819 m3 provzdušněného betonu C40/50 XF2 dle TKP18. Ukládání probíhalo souběžně přes dvě čerpadla s délkou výložníků 56 a 52 m. Požadavkem stavby bylo záložní třetí čerpadlo.
Po ukončení stavby bude most předán do správy Městskému úřadu Litvínov, který byl i zadavatelem zakázky.