NEUFE Přibyslav

Neufe

Na konci prázdnin jsme začali realizovat venkovní plochy ve firmě NEUFE Přibyslav. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu byly plochy spádovány po velkých celcích a následně odvodněny „kanály“. Nyní již tato část slouží svému účelu  - skladování zboží a materiálu. Touto realizací bylo docíleno pevného, bezpečného povrchu, bezprašného prostředí. 

Celkem bylo pro odběratele firmu MITOL s.r.o. expedováno z betonáren Havlíčkův Brod a Chotěboř 1500 m3.