NEUFE Přibyslav

Místo
Přibyslav
Odběratel
MITOL, s.r.o.
Objem dodávky
1 500 m³
Rok
2020
Neufe

 

Na konci prázdnin 2020 jsme začali realizovat venkovní plochy ve firmě NEUFE Přibyslav. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu byly plochy spádovány po velkých celcích a následně odvodněny „kanály“. Nyní již tato část slouží svému účelu  - skladování zboží a materiálu. Touto realizací bylo docíleno pevného, bezpečného povrchu, bezprašného prostředí.