Nová centrální hasičská stanice v Novém Jičíně

Centrální hasičská stanice v Novém Jičíně

Betonárna v Šenově u Nového Jičína dodává beton pro výstavbu nové centrální hasičské stanice v Novém Jičíně. Celá stavba začala letos v březnu. Od té doby jsme z naší betonárny  již vyexpedovali přibližně 1 570 m3 čerstvých betonových směsí.

Moderní objekt u křižovatky Propojovací a Hřbitovní ulice přijde na 236 milionů korun a její výstavbou dostanou profesionální hasiči důstojné místo, stejně jako tomu je u CHS ve zbývajících pěti okresech Moravskoslezského kraje. Objekty centrální hasičské stanice Nový Jičín budou po stránce stavebně - technické navrženy tak, aby odolávaly všem rizikům plynoucím ze zatížení území nadměrnými sněhovými srážkami, masivními námrazami a suchem. Centrální hasičská stanice tak umožní v každém okamžiku bezproblémový a efektivní výjezd zásahové techniky k mimořádným událostem a současně zvýší připravenost této složky IZS na řešení mimořádných událostí vyplývajících ze změny klimatu a nových rizik, které jsme měli možnost v posledních týdnech sledovat.