Nová mateřská školka Zvole u Prahy

Image for Zvole u Prahy, MŠ

Budova nové MŠ s navýšenou kapacitou z původních  97 na celkových 147 míst se staví na obecním pozemku. Cílem projektu je mimo jiné i pozitivní podpora komunitního života obyvatel, která je samozřejmě důležitá v rozvoji již v předškolním období člověka, kdy vazby na obec zůstávají pevnější.
Fotografie byly pořízeny při betonáži části základové desky pomocí čerpadla s výložníkem 38/34 bm. Byl ukládán beton pevnostní třídy C25/30 XC2, konzistence S4. Do dnešního dne bylo odebráno 581 m 3 pevnostních tříd  C16/20, C25/30 a C30/37 cementových potěrů CP15 a CP25. Termín dokončení je naplánován na druhou polovinu roku 2019. Do té doby bychom měli uložit cca ještě 700 m 3 betonu.
Objednatelem stavby a zároveň zřizovatelem místní školky je obec Zvole, okres Praha – západ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci ITI-OP IROP. Zhotovitelem stavby je firma  I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.