Nová výrobní hala v Šumperku

BSK

Od září 2021 dodáváme z betonárny Šumperk betonové směsi na akci „BSK Industrial Šumperk“. Stavba nové výrobní haly vznikla na ulici Temenická a byla tak již III. etapou rozšíření výrobní kapacity. Firma BSK Industrial se zabývá výrobou produktivních nástrojů pro automobilový průmysl po celém světě. Stavbu realizovala jako generální dodavatel firma JUTHERM s.r.o. ze Šumperka a celkem bylo na realizaci této stavby vyexpedováno z betonárny Šumperk cca 400 m3. Největší akcí byla betonáž podlah, která byla realizována pomocí halového čerpadla s dostatečným množstvím přídavných hadic a byl použit beton netradičně vysoké pevnosti C 30/37 XC2, z důvodů zajištění potřebné nosnosti průmyslové podlahy pro stávající výrobu.