Nová výrobní linka Topos Prefa

Topos Prefa

V srpnu roku 2020 jsme zahájili dodávky betonů pro firmu Topos Prefa Tovačov s.r.o. Jednalo se o výstavbu nové výrobní linky prefabrikovaných panelů Spiroll a nových venkovních skladovacích ploch, které byly realizovány v letošním roce.

Stropní dílce Spiroll si zákazníci často představují jako stropní železobetonové desky. Avšak tento stavební systém je systém předpjatých dutinových stropních panelů. Můžeme vyzdvihnout jejich vlastnosti, jako je především požární odolnost a vysoká únosnost. Dále je nutno podotknout, že tyto stropní dílce Spiroll umožňují překlenutí velké vzdálenosti mezi nosnými konstrukcemi stavby, a to až do 20 metrů.

Celkem bylo dodáno 2900 m3, převážně betonu C20/25, C25/30 a C30/37.