Nový bytový dům v Mohelnici

BD Mohelnice

Od května 2020 jsme z naší dceřiné společnosti EKO ZAPA beton s.r.o. z betonárny Zábřeh začali dodávat betonové směsi na výstavbu BD v Mohelnici. Do srpna 2021 bylo vyexpedováno z betonárny Zábřeh na tuto stavbu cca 1 100 m3. Největší betonáž cca 500 m3 se realizovala na začátku stavby na základovou desku, kde ukládání betonu třídy C 20/25 XC1 probíhalo za pomocí dvou čerpadel a dodávky betonové směsi byly posíleny ještě i z betonárny Moravská Třebová, aby ukládání probíhalo plynule dle požadavků zpracovatelské firmy. Technolog Ing. A. Šťastný tak musel sladit receptury z obou betonáren, aby na stavbě byla požadovaná betonová směs v pořádku a v průběhu betonáže na vše dohlížel osobně. Kromě betonáží dvou dalších pater BD, byla dodávaná i speciální betonová směs na podlahy - ANHYSCREED CA 20 z betonárny Šumperk.

Celá stavba je téměř před dokončením a nachází se na ulici Nádražní v Mohelnici.

Dodávky betonových směsí odebírala jako GD a zároveň jako hlavní investor stavební firma Ingres group s.r.o.