Nový terminál pro prodej kameniva

Brodek

V Brodku u Přerova otevíráme nový terminál pro prodej kameniva z našeho lomu Hrubá Voda.

Nachází se v areálu bývalého cukrovaru a je vybaven železniční vlečkou pro nakládku vozů ČD nebo zákazníků.
Kamenivo frakce 32/63 splňuje TP Českých drah pro třídu BI a BII – kamenivo pro kolejové lože.
Kamenivo frakce 0/32 splňuje TP Českých drah pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a normy ČSN EN 13285. MZK splňuje požadavky norem ČSN EN 13242 a ČSN EN 13285 doloženo kompletní certifikací výrobku dle platných předpisů a norem.

Adresa: Areál bývalého cukrovaru, Tovární, 751 03 Brodek u Přerova
Tel.: 778 961 962
E-mail: brodek@zapa.cz
Otvírací doba: po dohodě

Ceník a další informace naleznete na stránce provozovny.