Nový výrobní závod INA Svitavy

Image for 20160512_130141

Samotná stavba výrobního závodu započala v listopadu roku 2015 zemními pracemi a budováním infrastruktury. Dodávky betonových směsí pak byly zahájeny na jaře roku 2016. Tuto velice náročnou a rozsáhlou stavbu realizovala, jako generální dodavatel, firma IMOS Brno. Hlavními subdodavateli stavební části byly firmy - REALEX TOP, PRESSBURG, VibroBeton a Podzemní stavby Brno. Dodávky betonových směsí na tuto akci zajišťovala společnost ZAPA beton a.s. ze své provozovny ve Svitavách až do samého konce roku včetně víkendů a svátků. Důvodem byl daný brzký termínu dokončení celé stavby. I přes tak krátký termín realizace bylo dodáno na tuto akci téměř 10 000 m 3 betonu, z toho minimálně polovina musela být uložena čerpadly. Stavba obsahuje také několik velmi atypických částí, jejichž realizace vyžadovala při ukládání betonu velkou zručnost a dovednost osádky čerpadel a mixů. Zde se opět prokázala především jejich dlouholetá zkušenost a profesionalita.