Obalovna živičných směsí Vinařice

Obalovna živičných směsí Vinařice

V červnu 2021 jsme z betonárny Kladno začali dodávat betonové směsi firmě BBA-MONOLIT, s.r.o. na zakázku „Obalovna živičných směsí Vinařice“. Vzhledem k celkové konstrukci stavby byly směsi expedovány hlavně ve vyšších pevnostních třídách C30/37 XC2, XC4, XA1, XA2 a C40/50 XA2 v konzistenci S4. Ukládání probíhalo volně z autodomíchávačů, ale převážně za pomoci čerpadel s různými délkami výložníků. Celkové dodané množství činí 2 200 m3 betonových směsí. Investor požadoval na stavbě přítomnost autorizované laboratoře, která prováděla odběry vzorků z dodávaných betonových směsí.

Nová obalovna živičných směsí, nahradí již původní zastaralou obalovnu společnosti STRABAG Asfalt, s.r.o. Obalovna se zabývá výrobou, dodávkami asfaltových směsí a také recyklací betonových a asfaltových konstrukcí.