Obchodní centrum Letná

Image for GEMO_Letná 1

Obchodní centrum LETNÁ je polyfunkční projekt, který svým zákazníkům nabídne kombinaci obchodů, kanceláří a lékařskou kliniku. Projekt bude disponovat pěti nadzemními a třemi podzemními podlažími s nabídkou 500 parkovacích míst.
ZAPA beton a.s. se jako dodavatel betonových směsí aktivně podílí na výstavbě centra pravidelnými dodávkami betonů dle požadavků stavby. Na stavbu dodáváme a budeme dodávat betony různých pevnostních tříd. Aktuálně vyvážíme podkladního betony třídy C12/15, ale budou následovat také betony vyšších pevnostních tříd C25/30, C30/37 nebo C40/50. U betonů vyšších pevnostních tříd je kladen velký důraz na dodržování kritérií pro pevnosti betonu v tlaku, ale také pro hodnocení vlastností čerstvého betonu na staveništi, které vychází z parametrů ČSN EN 206. Vše probíhá ve vzájemné spolupráci mezi technologickým oddělením ZAPY a vedoucím projektu generálního dodavatele stavby GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.