Odborné školení na SPŠ stavební Kladno

Image for IMG_0935

Ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2017 proběhla exkurze na betonárně Kladno, kde jsme žákům ukázali provoz na betonárně, přijímání materiálu, míchání betonu, použití rozptýlené výztuže do betonu a nakonec zkoušení betonu v praxi.
Vzdělávání posluchačů proběhlo 28. 11. 2017 v posluchárně školy a v jejích laboratořích.
Kde jsme představili Speciální produkty značky ZAPA, dále pak jsme se zaměřili na výrobu betonu, správné značení betonu, použití plastifikačních přísad a nové řady superplastifikátorů.
V laboratořích jsme s žáky provedli míchání betonu dle připravené receptury našimi technology a provedli ukázku v praxi za použití plastifikačních přísad.
K tomuto školení jsme ze začátku přistupovali s velkým respektem, protože jsme si byli vědomi, že zaujmout mladé lidi ve věku 17 - 19 let, není zase tak jednoduché. Proto nám byla odměnou velká pozornost posluchačů, zapojení se do praktických zkoušek a následně konečný potlesk od žáků i profesorského sboru.
Na konci školení každý z žáků, ale i profesorského sboru obdržel ,, Certifikát o odborném školení“.