Pigmenty do betonu

Pro probarvování betonů jsou používány anorganické pigmenty, které mají následující vlastnosti:

  • barevnou stálost ve styku s cementem a na povětrnosti

  • minimální vliv na dobu tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu a pevnost ztvrdlého betonu 

Dosažený barevný odstín betonu je závislý zejména na dávce pigmentu, použitém cementu (jeho druhu i lokalitě), ale také na v/c, druhu kameniva, způsobu ošetřování ztvrdlého betonu atd.