Povinnost nosit roušky!

Roušky

Žádáme o dodržování jednoduchého pravidla:
Vstup do areálu kterékoli provozovny, administrativní budovy a jakýchkoli dalších vnitřních i vnějších prostor je povolen POUZE se zakrytými ústy i nosem.
Platí pro všechny zaměstnance, zákazníky, návštěvy a kterékoli další osoby pohybující se v areálu firmy.

Děkujeme za pochopení.