Přestavba křižovatky D10 MÚK Kosmonosy

D10 Kosmonosy

Se společností EUROVIA CZ od konce loňského roku pracujeme na přestavbě křižovatky na dálnici D10 u Kosmonos. Tato křižovatka je v těsné blízkosti mostu přes D10, který jsme v loňském roce realizovali taktéž s EUROVIA CZ a to přímo pro ŠKODA AUTO a.s., kde bylo uloženo kolem 6 000 m3 čerstvého betonu. Letos v únoru začaly betonáže mostních opěr, které jsou jedním z podstatných základů přestavované mimoúrovňové křižovatky. Na každé straně dálnice bude vybudováno po dvou opěrách, přičemž do každé z nich bude použito cca 400 m3 betonu. Do opěr je vždy použit beton C 30/37 XF4 Dmax 22 mm v konzistenci S4. Řádově na celou stavbu dodáme 20 000 m3.

 

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Kalkulačka betonu

Spočítejte si cenu betonu

Kalkulačka betonu