Prohlášení o vlastnostech - betonové bloky - Vysoké Mýto