Prohlášení o vlastnostech - ZAPA ANHYSCREED - Písnice