Prohlášení o vlastnostech - ZAPA ANHYSCREED - Polička