Prohlášení o vlastnostech - ZAPA ANHYSCREED - Šumperk