Prohlášení o vlastnostech - ZAPA ANHYSCREED - ZAPA UNISTAV Brno