Prohlášení o vlastnostech - ZAPA SLIM - Moravská Třebová