Prohlášení o vlastnostech - ZAPA SLIM - Středokluky