ZAPA NEXT

Využití: podkladní vrstvy, základy a další méně náročné konstrukce

Betonové výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou pomocí recyklovaných kameniv a cementu s nižším podílem slínku. Díky využití druhotných surovin snižujeme potřebu jejich skládkování a šetříme neobnovitelné přírodní zdroje nutné pro výrobu betonu, myslíme na trvale udržitelný rozvoj stavebního průmyslu. ZAPA NEXT lze s výhodou použít pro podkladní vrstvy, základy a další méně náročné konstrukce. Tyto výrobky jsou posuzovány kladně při certifikaci LEED a BREEAM. Pro ještě lepší hodnocení vašeho projektu jsme schopni připravit i výrobky pevnostní třídy C30/37 pro náročnější konstrukce nebo s úplnou náhradou přírodního kameniva, je však nutná vzájemná konzultace specifických požadavků.

Technické listy

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Kalkulačka betonu

Spočítejte si cenu betonu

Kalkulačka betonu