Rezidence na Plachtě Hradec Králové

Místo
Hradec Králové
Odběratel
STAKO
Objem dodávky
12 000 m³
Rok
2021-2022
Pobočka
Na Plachtě

 

Firma ZAPA Beton a.s. byla hlavním dodavatelem betonových směsí na hradecký rezidenční projekt Rezidence na Plachtě od roku 2015 do roku 2022. Výstavbu bytových domů realizovala firma STAKO, se kterou naše firma dlouhodobě spolupracuje. Využívané byly betony od pevnostních tříd C8/10 do C40/50. Při betonování balkónů bylo využíváno pohledových betonů pod dohledem našich technologů. Betonování stropů bylo realizováno především za použití čerpadel s dosahem výložníku 46 m a 38 m.
Tato akce pojala celkem 12 000 m3 betonu. Bezproblémová spolupráce s realizační firmou nám přinesla spoustu dalších zajímavých projektů a věříme, že naše spolupráce bude i v následujících letech.