Rock Robots s.r.o. – Týnec nad Sázavou

Image for ZAPA DUR IV

Vzhledem k  vysokému zatížení  a předpokládaným vibracím stroje jsme investorovi navrhli náš nový speciální produkt z vysokopevnostního betonu ZAPA DUR pevnostní třídy C40/50 v konzistenci S4 s urychlenou dobou zrání. Betonáž proběhla v pořádku k naprosté spokojenosti zadavatele a zároveň realizátora, kterým byla společnost Rock Robots s.r.o. Týnec nad Sázavou.

ZAPA DUR – beton vyšších pevnostních tříd se zvýšenou odolností proti vlivům prostředí pro dlouhou trvanlivost a odolnost betonu. Beton je určen zejména pro výstavbu nosných subtilních konstrukcí a pro výškové budovy.