Rozšíření podlahového centra Jehla Zábřeh

Jehla

Od května 2021 jsme z naší dceřiné společnosti EKO ZAPA beton s.r.o. z betonárny Zábřeh začali dodávat betonové směsi na akci „Přístavba podlahového centra Jehla v Zábřehu“. Do února 2022 bylo vyexpedováno z betonárny Zábřeh na tuto stavbu cca 150 m3. Největší betonáž cca 100 m3 se realizovala ke konci stavby na průmyslovou podlahu s ocelovou výztuží a byl použit beton C 25/30 C2 v konzistenci S4. Podlahu realizovala firma Salit a ukládání betonu  probíhalo za pomocí halového čerpadla s nastavením potrubí a hadic, jelikož se jednalo o speciální stavbu, s větší částí již prosklenou, s minimem místa pro zapatkování čerpadla a také i s velkou opatrností při manipulaci s potrubím a hadicemi. Vzájemnou spoluprací podlahářské firmy a obsluhy čerpadla se vše zvládlo bez větších potíží a výsledkem tak byla kvalitní průmyslová podlaha v netypickém prostředí "skleníku".
Celá stavba je téměř před dokončením a nachází se na ulici Olomoucké v Zábřehu a umožní tak zákazníkům na větší ploše nabídnout větší množství výrobků.  
Dodávky betonových směsí byly realizovány pro firmu Agrostav Ústí nad Orlicí a.s, která byl jako GD celé stavby a již měla zkušenost s takovouto speciální stavbu, kterou již dříve realizovala.