Rychlostní silnice R55 Hulín-Skalka

Místo
Hulín
Odběratel
EUROVIA CZ, STRABAG, OHL ŽS a subdodavatelé
Objem dodávky
22 500 m³
Rok
2009-2012
Pobočka
im4ed4d5e1b0a91im4ed4d5e1b0a91
im4ed4d5e1b0a91
im4ed4d5e1b0a91
im4ed4d5e1b0a91