Seminář SPŠ Stavební Kladno

SPŠ Kladno

Po dvouleté pauze, jsme byli opět osloveni profesorským sborem na 30. ročníku veletrhu FOR ARCH 2019, o další seminář v oblasti betonu.
Domluvení termínu semináře trvalo sice skoro dva měsíce, především z důvodu naší vytíženosti v plné sezóně. Přesto se nakonec podařilo na den 28. 11. 2019 téma semináře připravit a ve složení Martin Šafra, Jan Tomášek, Michal Tvarog a Jakub Rozumek i uskutečnit.
V aule školy jsme přivítali studenty třetího a čtvrtého ročníku. Naší technologové připravili prezentaci s názvem "BETON OBECNÝ". Toto téma jsme probrali se studenty dopodrobna, ať od správného značení betonu (pevnostní třída, vliv prostředí - vodní součinitel, konzistence, používané frakce kameniva). Tak po použití různých přísad a jejich dělení. 
Dalším tématem byly vady, které se dějí na stavbách, případně jejich sanace. 
Náš technolog Jan Tomášek zaujal žáky i tématem dodávky betonu na stavbu D1, na kterou měl možnost dohlížet.
Po skončení přednášky jsme se odebrali se studenty do jejich laboratoří, kde si studenti navrhli recepturu betonu C25/30 XC2 - SCC. A pod dohledem našich technologů Michala Tvaroga a Jakuba Rozumka skutečně i namíchali. Vzhledem k nastalé situaci, kdy se žákům podařila namíchat velmi hustá receptura, byl ukázán způsob, jak se dá problém v receptuře opravit. Za pomocí přísad naší technologové recepturu upravili na požadovanou konzistenci SCC.
Následně byla provedena zkouška rozlitím a beton odebrán do zkušebních kostek.
Na závěr byl studentům předán certifikát z odborného školení. 

Ještě před tímto seminářem proběhla prohlídka kladenské betonárny pod dohledem regionálního vedoucího Martina Pergla, která se konala dne 11. 10. 2019. 

Za nás musíme poděkovat profesorkám a hlavně studentům za pozornost a velmi milou atmosféru.