Seníky v Trojmezí u Aše

Image for Foto 1

Na základovou desku haly byl vyexpedován beton třídy C25/30 X0 o objemu 270 m 3 , který byl ukládán za pomoci čerpadla. V další spolupráci budeme pokračovat i v příštím roce, při stavbě dalšího seníku.
Farma Trojmezí, a.s., leží v Ašském výběžku uprostřed krásné, téměř neobydlené přírody. Farma se zabývá chovem a produkcí plemenných býků, jalovic a proto je nutná modernizace a rozšiřování farmy.