Stavebniny Hodonín

Místo
Hodonín
Odběratel
DEK
Objem dodávky
3 000 m³
Rok
2020
Pobočka
Stavebniny Hodonín

 

Na přelomu dubna a května 2020 společnost ZAPA beton a.s. zajistila dodávky betonu z betonárny Hodonín do vnitřních a venkovních prostor nově vznikající prodejny DEK.

Po realizaci vnitřních podlah, kde byl použitý beton C25/30, množství  cca 500 m3 s následným leštěním, došla na řadu i venkovní plocha. Vzhledem k tomu, že stavebniny DEK jsou jednička na trhu se stavebninami, odpovídá tomu i velikost venkovní skladové plochy. Krásně graficky zpracovaná vozidla ZAPA beton, zajišťují dodávky betonu pro ukládku finišerem. Celkem bude dodáno 2500 m3 betonu C 30/37 XF4.