Třinecké železárny a.s. Staré Město - betonáž základové desky skladu

Image for 20180724_093344

První dvě vrstvy po 35 cm byly uloženy firmou ENERGO IPT s.r.o. a finálních 15 cm bylo zpracováno podlahářskými specialisty, společností  RG Průmyslové podlahy s.r.o. Celkově jsme na stavbu z betonárny Staré Město dodali během 2 měsíců  přes 2 000 m 3 betonu.