Výrobní hala Chotěbořské strojírny – podlahy + venkovní plochy

Chotěbořské strojírny

V těchto dnech se dokončují vnitřní podlahy v nové hale Chotěbořských strojíren, kde je použit beton pevnostní třídy C25/30 a to na ploše cca 4 500 m2. Povrch ploch je leštěn a následně řezán do dilatačních celků.
Na venkovních podkladních vrstvách je použita směs kameniva stmelené cementem – C8/10. Finálně jsou kladeny dvě vrstvy asfaltového povrchu.
Celý areál tím dostává nový vzhled a brzy již bude sloužit svému účelu.