Výrobní hala Chotěbořské strojírny – podlahy + venkovní plochy

Místo
Chotěboř
Odběratel
Generální dodavatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zhotovitel podlah: APL GROUP s.r.o.
Zhotovitel venkovních zpevněných ploch: M-Silnice, a.s.
Objem dodávky
1 500 m³
Rok
2022
Pobočka
Chotěbořské strojírny

 

V létě 2022 se dokončily vnitřní podlahy v nové hale Chotěbořských strojíren, kde byl použit beton pevnostní třídy C25/30 a to na ploše cca 4 500 m2. Povrch ploch byl leštěn a následně řezán do dilatačních celků.
Na venkovních podkladních vrstvách byla použita směs kameniva stmelené cementem – C8/10. Finálně byly kladeny dvě vrstvy asfaltového povrchu.