Výrobní a skladovací haly v Brodcích u Benátek nad Jizerou

Image for 20170822_172056

Jedná se výstavbu dvou hal o ploše 90 tisíc metrů čtverečních, které budou sloužit ke skladování náhradních dílů pro ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. V prvopočátku výstavby, při realizaci haly č.1, jsme dodali pouze směsi sloužící pro úpravy venkovních ploch společnosti HORKON a.s.. Podobnou dodávku jsme zrealizovali i u haly č.2. Celkově jsme do Brodců návěsy dodali téměř 4 500 m 3 cementové stabilizace C-9/12 (KSC I).
Na počátku osmého měsíce jsme byli zároveň osloveni s nabídkou pro realizaci vnitřních podlah, kterou jsme přijali. Během necelých dvou měsíců jsme do haly č.2 dodali společnosti Vibrobeton s.r.o. 8 490 m 3 čerstvého betonu C 25/30, který byl vyztužen ocelovými drátky a ukládal se napřímo z mixů bez nutnosti použití mobilních čerpadel.