ZAPA COLOR v ZOO Lešná

Image for Lešná-8

Na základě zaslané fotografie předpokládané barvy byly vyrobeny tři vzorky s různými pigmenty a dávkami. Z těchto si vybíral přímo ředitel ZOO.
Byl použit beton C 30/37 XF4 v konzistenci S3 s tekutým barevným pigmentem BETACOLOR 0-1 (oranžová) s dávkou 5 % z cementu. Pokládku betonu realizovala firma LARGO, spol. s r.o. Množství dodaného betonu 33 m 3 . Betonáž proběhla za provozu ZOO a návštěvníci mohli přihlížet pokládce. Beton byl zahlazen a zakartáčován. Původní záměr, kdy se měly do betonu otisknout ptačí stopy, nakonec ředitel ZOO změnil a povrch betonu zůstal bez dekorace.