ZAPA QCC - vysoce tekutý beton

ZAPA QCC

Každý stavebník jistě potvrdí, že při výběru vhodného stavebního materiálu a následně během výstavby jsou jedny z nezanedbatelných hledisek pracnost a rychlost výstavby.
 
Proto jsme vyvinuli vlastní speciální produkt - ZAPA QCC (Quick Clever Concrete = Rychlý chytrý beton).

ZAPA QCC

Jedná se o vysoce tekutý beton, který je vhodný zejména na základové desky nebo pasy. Výhodou ZAPA QCC jsou obdobné vlastnosti jako u samozhutnitelných betonů se snížením rizika segregace materiálů a rizika krvácení betonu.

ZAPA QCC

Vysoká tekutost usnadňuje realizaci složitějších tvarů konstrukcí a zvyšuje přesnost a rovinnost (konstrukci není nutné rovnat potěrem). Ukládka betonu probíhá pomocí skluzu, bádiemi nebo čerpadlem. ZAPA QCC lze vyrábět v tloušťkách už od 100 mm. Doba zpracovatelnosti tohoto betonu je 90 minut. Smršťovací spáry a dilatace se provádějí stejně jako u běžných betonů.

ZAPA QCC

A jaké jsou tedy hlavní argumenty pro využití ZAPA QCC?

  • vysoká tekutost, snadná zpracovatelnost
  • rychlejší a snadnější ukládka znamená pro zhotovitele výraznou úsporu financí (čas, stroje, lidi)
  • dokonale rovnou plochu dokáže i neprofesionál při minimální námaze
  • přínos ZAPA QCC oceňují realizační firmy u velkých staveb, ale i soukromé osoby při realizaci rodinných domů
  • vzhledem ke konzistenci betonu ZAPA QCC odpadá případná úprava konzistence na stavbě

ZAPA QCC jsou schopny vyrábět všechny naše betonárny.

Stavebníkům nabízíme i zapůjčení natřásacích latí.
 
Zkušenosti nám potvrzují, že kdo ZAPA QCC vyzkouší – při dalších betonážích jej požaduje opětovně.

ZAPA QCC