ZAPA TECH 2020

ZAPA TECH
ZAPA TECH

V březnu a dubnu se uskuteční již 3. ročník betonářských seminářů ZAPA TECH.

Tentokrát se potkáme v Praze, Brně, Zlíně a Liberci a kromě odborníků ze společnosti ZAPA beton se o svoje zkušenosti podělí i specialisté z našich partnerských firem. Samozřejmostí je zařazení do databáze akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT, jehož odborným garantem je Ing. Adam Hubáček, Ph.D. z Fakulty stavební VUT v Brně.

Hlavním tématem je

MODERNÍ BETON - JEHO ŽIVOTNOST A UDRŽITELNOST.

Věnovat se budeme modulu pružnosti, kompozitovým výztužím, udržitelnosti, kvalitě, technologii betonu s vysokými pevnostmi, vadám betonu a provzdušněným betonům.

Na semináře se můžete zaregistrovat přímo zde.