ZAPA TOP

Využití: Pohledový beton - svislé konstrukce

Architektonický beton určený pro významné a exponované konstrukce. Pro docílení povrchů a výsledků požadovaných architektem je nutná specifikace a konzultace s technologem. Návrh betonové směsi probíhá s přihlédnutím k Technickým pravidlům ČBS 03 (2018) pro Pohledový beton.

ZAPA TOP je beton odpovídající požadavkům ČSN EN 206 (včetně národních dodatků této normy – např. TN SVB 1-2014) a je určen zejména pro konstrukce s velmi vysokými požadavky na výsledný povrch – vysoce pohledové betony. Je vhodný zejména pro architektonicky exponované plochy zvláštního významu, například reprezentativní stavby. Pro dosažení hladkého povrchu je nastavena křivka zrnitosti s vysokým množstvím jemných podílů a jsou použity speciální jemné příměsi a superplastifikační přísady, které umožňují dokonalé vyplnění prostoru bednění a při vhodném způsobu hutnění a ukládání eliminují vliv vzniku pórů na výsledném povrchu. Díky vysoce kompaktní a homogenní struktuře se výrazně zvyšuje trvanlivost konstrukce. Vhodně navrženou konzistencí lze pak dosáhnout perfektních povrchů i v nedostupných a tvarově náročných místech konstrukce.

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Kalkulačka betonu

Spočítejte si cenu betonu

Kalkulačka betonu