ZD Břest a farma Střížovice

Image for 20180629_092420

Dokončení  proběhlo na jaře letošního roku a celkem bylo dodáno 900 m 3 betonu.
V letošním roce GEDOS  pokračoval  na farmě Střížovice výstavbou nového objektu pro „prvotelky“ . Tato stavba si vyžádala dalších  cca 500 m 3 .
Převážně šlo o betony pevnostní třídy C25/30 a C30/37  odolně středně agresivnímu chemickému prostředí  XA2.