Bytový dům Baarova

Bytový dům Baarova

Od března letošního roku realizujeme z naší betonárny v Českých Budějovicích dodávky betonů pro novostavbu bytového domu s 34 bytovými jednotkami a 40 parkovacími místy, která se nachází v širším centru Českých Budějovic.

Na stavbu tohoto domu jsme doposud expedovali 1 281 m3. Bylo uloženo 651 m3 betonu C25/30 se stupněm vlivu prostředí XC2, XA2 o konzistenci S4. Dále cca 200 m3 betonu C30/37 XA3 opět v konzistenci S4. Zbytek tvoří betony nižších pevnostních tříd, většinou pak C12/15. Kromě pilotového založení stavby byla naprostá většina betonu ukládána čerpadlem s dosahem výložníku 36 m.

Celá stavba má být dokončena v srpnu 2021. Generálním dodavatel stavby je společnost Hinton, a.s.