D3 Borek-Úsilné

Místo
Borek - Úsilné
Odběratel
EUROVIA CS, a.s. a Metrostav a.s.
Objem dodávky
3 750 m³
Rok
2016
Pobočka
D3,III